# سپید

نیامدی سپید پوشان با نقاره و طبل روی بام ها منتظر ماندند   امشب من و ماهی های حوض فقط ماه را میهمان بودیم.   تقدیم به دلتنگیهای تو  
/ 3 نظر / 5 بازدید