چیزی شبیه باران

چیزی شبیه باران

قناری با رویای پرواز برای همیشه ته قفسش خوابید هفته پیش جفتشم اینکارو کرد حالا باهم تو آسمون پرواز می کنن  
/ 28 نظر / 23 بازدید
  چشمهایم را بستم توی دلم شمردم یک  دو  سه چشمهایم را باز کردم همه چیز محو شد حتی خاطرات خیست  یاد گرفتم جادوگری کنم    
/ 13 نظر / 17 بازدید
آذر 91
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
7 پست
شهریور 85
11 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
1 پست