زمستان بی رنگ

شالی زار خشک

 

و درنا ها رو به جنوب

خانه ی خاموش

و دود کش منتظر

به چراغ تو

روشن می شوند

/ 7 نظر / 21 بازدید
میم.

سلام و احترام. از لطف شما متشکرم. اما با نظرتون کاملن مخالفم. پیشنهاد می کنم متنی رو که نوشته بودید دوباره بخونید. به نظرم خودم که شعریت داره. علاوه بر اون نظم خاص ذهنی که در این متن هم هست.اضافه وزیاد نداره و ... باز هم اگر نکته ای بوددر خدمت ام. اما در مورد کار شما: باید دقیقبخونم. با توجه به نظری که داشتیداحتمالن اینهم مثل کار من خواهد بود اما باز هم موافق نیستم. دقیق می خونم و دوباره می آیم. ارادت: میم.

چشم انتظار

سلاماگر چراغ دل افروخته باشد ديگر هراسی از تاريکی نيست چشم انتظار حضورتان

رضاکاظمی

سلام رفيق.روزگارت بهاری باشه؛امازمستونم قشنگه ها!شعرهات دارن شعرترميشن.ملتفتی؟کاش توی تقطيع اون هادقت بيشتری بکنی تا من کم سواد بتونم درست متوجه بشم.جسارتم روببخش.قربونت وسبزببينمت.

نازی

سلام دوست خوبم. خيلی خوب می نويسی. منم بروزم خيلی دوست دارم بهم سر بزنی و منو از نظرات خوبت بی نسيب نزاری. پس منتظرت می مونم تا سر بزنی.

پر بهونه

دلواپس رفته ها مباش که از آنچه مانده هنوز میشود کلبه ای ساخت بی دیوار