پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

  چشمهایم را بستم توی دلم شمردم یک  دو  سه چشمهایم را باز کردم همه چیز محو شد حتی خاطرات خیست  یاد گرفتم جادوگری کنم    
/ 13 نظر / 17 بازدید