پست های ارسال شده در اسفند سال 1386

برای دوست خوبم ت.  تو از دنیایی دیگر می ایی  حرف نمی زنی و من تورا می فهمم با چشمهایت فهمیدن با زبان ارزانی انسانها
/ 20 نظر / 17 بازدید