پست های ارسال شده در مهر سال 1386

نیامدی سپید پوشان با نقاره و طبل روی بام ها منتظر ماندند   امشب من و ماهی های حوض فقط ماه را میهمان بودیم.   تقدیم به دلتنگیهای تو  
/ 3 نظر / 22 بازدید