پست های ارسال شده در آبان سال 1385

از رویای پیراهنت رشته ای بر جای ماندهاست یادگاری میان بودن و رفتن رشته ای ناب از گلابتون، با عطر موهایت.
/ 5 نظر / 21 بازدید