می دانم

که می آیی

گفته اند

اما کی؟

این را نمی دانم.

/ 3 نظر / 11 بازدید
پونه

چيزی شبيه باران وعاشقی منتظرباچتر

رضاکاظمی

می آيی/خوب می دانم/حتا اگر برای هميشه رفته باشی!

ناهيد سرشگی

مرسی دوست من از کامنت . وبلاگ بارانی زيبايی داريد . و نوشته های ساده . صميمی . سبز باشيد و به روز