حضورت ،

جای خوب پر گشودن

بی وقفه آبی همه دریاها

           رقص همه برگ ها

               به رنگین کمان پاییز

وهمه باریدن هاست

خیال،

 با نوازش های مهربان

          سرانگشتان دست های تو

                  از تاریک و وهم الود

 همه جاده ها

 به روشنا می رسد

پاییز،

 با همه ی برگ ها و رنگ ها

و باد،  با نوازش های

        طلایی گندم زارها، 

            همه آوازها و رقص ها

بی تو،

هیچ ندارد!

/ 2 نظر / 14 بازدید
رضا کاظمی

سلام رفيق.اين شعرمی توانست بهترازاين باشد.ازانسجام کافی برخوردار نيست متاسفانه.اما:تورروزی درجريان سبزهای رود/سبزهای برگ/سبزهای بهار/دوباره زاده ميشوی/خوب می دانم/تو/روزی خورشيد می شوی! درپناه حق.