بهشت گم شده بود

یافتم ت

به بهشت بگو

به ش نیازی نیست.

حالا کجا پنهان ت کنم؟

در بهشت؟

/ 3 نظر / 13 بازدید

جالبه؛ شمع هات به ترتيب دارن آب می شن. کجا روشنشون کردی؟ فضای بازه ؟ خاموش نمی شن؟

مهدی

کاش منو تو بهشتی که پيدا کردين راه می دادين.. خسته ام..از به دنبال بهشت گشتن.. خوش به حالتون که پيداش کردين .. خوش باشين..

رضاکاظمی

عزيز جان!من جای توبودم بازی کلامی راه نمی انداختم.نيازی نيست هسته ی يک شعرزيبارا ميان ملحفه های تودرتو بپيچانيم.می شود با چند وازه ی جان دار ازش شعری ماندگار برآورد. آقای تنهايی!خاک تو برای شعر مستعداست.بهش برس!