زمين گرم بود و سوزان و هاله ای از ابرها در هفت لايه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

زمين از باروری هيچ نمی دانست تنها خشکی بود وهزاران سال بدينسان بود

هيچ چيز نزاييد که هيچ کس باروری نمی دانست

و خداوند مشيت کرد به باروری پس نظرکرد به زمین و صاعقه را فرستاد

و ابرها را که از باروری چیزی نمی دانستند، باردار کرد و نخستین مولود زمین،باران به زمین پا گذاشت

زمین لب ترکاند ،ابرها نخ نما شدند

و هفت سال وهفت ماه و هفت روز بارید و سراسر زمین را پوشاند به هفت هزار سال

و زمین به شکرانه این نعمت،هفت دریا شد وهفت اقلیم  و هفت آسمان

باران این مادر حیات عشق را هدیه کرد به سنگ و خاک

باروری را به خاک و نبات.

/ 0 نظر / 14 بازدید