برف نو ، برف نو سلام ، سلام

بنشین ، خوش نشسته ای بر بام

پاکی آوردی- ای امید سپید

همه آلودگی ست این ایام.

/ 6 نظر / 6 بازدید
رضاکاظمی

خوشحالم دوباره تصميم گرفتی وب لاگت روفعال کنی.برف که...هیچ دیگه؛برفه وخوبی هاوسختی هاومشکلاتش.زیبایی هاش برای کسایی که ازپشت شیشه نگاش می کنن و...وزشتی هایی هم داره حتماکه جاهایی هست که بهترمی دونی سرما یعنی سرطان!انتخاب خوبی هم داشتی برای این پست.تابعد.

.

با برف يه جور معصوميت مياد. پخش می شه رو زمين و آسمون. اگه لباس گرم داشته باشی...يکی از قشنگ ترين پديده های دنياست!

همه آلودگی ست اين ايام .... ****** به روزم و خوشحال ميشم سری بزنين ....

شبنم (کودکانه)

همه آلودگی ست اين ايام .... ****** به روزم و خوشحال ميشم سری بزنين ....

رضاکاظمی

آقااگه دفعه ی بعدوبت روعوض نکرده باشی اونو می فرستم روهوا(هکت می کنما .دهه!الان شکل من اينجوريهبای

ستايش

ديشب تا صبح دوباره آسمون در صندوقچه مرواريدشو به روی زمين باز گذاشته بود.به اين اميد که اينبار قدر و قيمتشو اين زمينيهای ناسپاس بدونن ولی افسوس... مرواريدا پاک و سپيد بی دريغ روی بامها روی درختها روی زمين و... مي نشينند.بيا قبل از اينکه زنگار پليدی رويشان ننشسته و آبشان نکرده به تماشايشان بنشينيم و کمی آرزوی پاکی برای زمين و زمينيان بکنيم.