از رویای پیراهنت

رشته ای

بر جای ماندهاست

یادگاری میان

بودن و رفتن

رشته ای ناب

از گلابتون،

با عطر موهایت.

/ 5 نظر / 14 بازدید
برديا

من اول شدم! وبلاگت خيلی عاليه....می تونه بهترم باشه....همه می تونن بهترين باشن به منم سر بزن

برديا

سلام....خوبی؟ ممنون که بهم سر زدی....منم خوشحالم که باهات آشنا شدم... نظر لطفته که درباره من اينجوری می گی دوست عزيزم

رضا کاظمی

سلام رفيق.اين همان است که بايدمی بود.موجزوزيباوگويا بدون هرگونه حشووزايده.تويه می کنم اين رويه راادامه بدهی وبه پس نيم نگاهی حتانکنی.خوشحال ازموفقيت هات:رضا