نیامدی

سپید پوشان

با نقاره و طبل

روی بام ها

منتظر ماندند

 

امشب

من و ماهی های حوض

فقط

ماه را

میهمان بودیم.

 

تقدیم به دلتنگیهای تو