برای غروب تمام لحظات خاکستری

برای غروب دل اشفتگی انتظار

دست به دعا می شوم

برای مهربانی لحظه ها

تا تو بیایی و رویا مرا ببرد

و سکوت کلمات

که گم می شوند

به نشانی سبز ستاره ها

این بار چشم هایم را می بندم

تا بی تو

راه بازگشت را گم کرده باشم