درفک

تعطیلی ۱۴ و ۱۵ خرداد قله درفک (گیلان)

آسمان حریر سپید بر تن داشت

زمین مخمل سبز

آمدنم را به انتظار بودند

امابی تو پای سفر نبود


       

طرف ما شب نیست

صدا با سکوت آشتی نمی کند

کلمات انتظار می کشند

من با تو تنها نیست، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست

شب از ستاره ها تنها تر است

#

طرف ما شب نیست

چخماق ها کنار فتیله بی طاقت اند

خشم کوچه در مشت توست

در لبان تو شعر روشن صیقل می خورد

من تو را دوست می دارم، و شب از ظلمت خود وحشت می کند.

(احمد شاملو)