آخرین شمع هایم

برای آخرین میلادت

بی نهایت


       

دریا چقدر زیبا شده  است

باد چقدر گرم و موزون

ترانه می خواند

لابد اتفاقی افتاده است

دریا از این رو آبی تر شده است

باد برای این ترانه می خواند

که اتفاقی برای من افتاده است

(این شعر برداشتی است از شعر BIR IS VAR از  Orhan Veli )


       

یاد تو

دیگر نان نمی شود

برای سفره مان

حالا که امده ای

باید بروم

فکر کاری باشم